Prednosti helikopterjev pred letali so predvsem v njihovi uporabnosti takrat, ko je treba z njimi pristajati zunaj urejenih letaliških površin. čŒeprav je tako pristajanje videti preprosto, je posadka v tistih trenutkih zelo obremenjena. Pilotu je pri tem v veliko pomoč dodaten par oči tehnika letalca.


Tehniki letalci so pri srednjih in velikih helikopterjih nepogrešljivi člani posadke. Na bojni misiji in v nekaterih drugih primerih, na primer ko je veliko potnikov, med nočnim letenjem (NVG) in v skupini, sta na helikopterju tudi po dva tehnika letalca, ki skrbita za veliko nalog. Med najzahtevnejšimi nalogami je pristajanje v visokogorju, kjer so zmogljivosti helikopterja zaradi nadmorske višine slabše, hkrati pa so zelo spremenljive tudi vremenske razmere. Preden tehnik letalec lahko samostojno opravlja te naloge, mora opraviti več usposabljanj, ki so manj, toda še vedno zelo zahtevna. Pri tem mu pomaga inštruktor, ki ga usmerja, nadzira in spremlja njegovo delo.

V Slovenski vojski je med najbolj izkušenimi inštruktorji tehnik letalec štabni vodnik Zlatko Sardinšek, ki poleg znanja pri kandidatih spremlja tudi njihove psihofizične lastnosti. »Tehnik letalec mora biti zdrav, pogumen, bister, iznajdljiv, odločen, samostojen in prilagodljiv pri opravljanju svojega dela. Ne sme se bati težavnih razmer ali nerazsodno ravnati
ob morebitnih večjih odpovedih. Med možnimi rešitvami mora vedno izbrati pravilno, saj so napake nedopustne, lahko pa tudi usodne. Mogoče je najpomembneje, da je spoštljiv do drugih in tehnike, ki mu je zaupana, predvsem pa mora imeti rad to delo,« je povedal štabni vodnik Sardinšek. Tehnik letalec pred letenjem pripravi helikopter in pregleda kabino ter specialno opremo, ki se bo uporabljala na nalogi, pred letenjem pa tudi sodeluje pri pripravi posadk, kar je skupno za vse člane posadke, saj se seznanijo z načrtom letenja, meteorološkimi razmerami in drugimi informacijami, ki jih potrebujejo. Med letenjem je vloga tehnika letalca odvisna od naloge, ki jo opravljajo.


Tehnik letalec vodnik Aleš Šerbinek, ki se usposablja za samostojno delo v pristajanju v visokogorju, je povedal, da se značilna pot tehnika letalca začne z vajami v rednih in izrednih postopkih na simulatorju letenja. Temu sledita šolanje v pogojih VFR (visual flight rule) in IFR (instrumental flight rule) ter letenje na večjih višinah. Ko tehniki letalci
osvojijo te spretnosti, nadaljujejo šolanje s prevozi potnikov in notranjega tovora, zunajletališkim pristajanjem, nočnim letenjem, skupinskim letenjem ter desantiranjem. Pri prevozu potnikov poskrbijo zavaren prihod potnikov do helikopterja, za pravilno namestitev v kabini in za pravilno uporabovarnostnih pasov ter jopičev. Pomagajo tudi, če je komu slabo in pri izvajanju predpisov med letenjem, pri čemer so prepovedani vstajanje in presedanje med manevriranjem helikopterja ter uporaba telefonov. Ob prisilnem pristanku tehnik letalec daje navodila potnikom, kako čim prej in čim varneje zapustiti helikopter, ob manjšem požaru pa ga poskuša pogasiti. Po pristanku helikopterja poskrbi za varen odhod potnikov iz in od helikopterja.

Читайте также:  Svetovni hub v Dubaju

Posebnosti pristajanja v visokogorju

Posadki helikopterja cougar smo se pridružili na usposabljanju pri pristajanju v visokogorju. »Z višino se zmogljivosti helikopterjev zmanjšajo, zato se mora posadka
na pristanek v visokogorju pripraviti nekoliko bolj, kajti možnosti za odpravo napak so manjše. Kraji pristankov so omejeni, pojavljajo se strižni veter in sunki vetrov iz različnih smeri na različnih višinah, močne turbulence in hitro zmanjšanja vidljivosti zaradi megle in oblakov. Ob upoštevanju vseh dejavnikov je zelo pomembno izbrati pravo točko pristanka oziroma dotika helikopterja s tlemi,« je povedal pilot major Aleš Ogrinc in dodal, da je v visokogorju največkrat mogoč le stik kolesa ali sani ob kako skalo ali kamen. Pri tem se pogosto zgodi, da pilot sedi nad več sto metrov globokim prepadom, helikopter pa se opira na zelo majhno površino. Pri tem mora pilot lebdeti zelo natančno, čeprav nima okrog sebe nikakršnih orientirjev ali pa so zelo oddaljeni. Pri tem mu pomaga tehnik letalec z javljanjem podatkov o položaju helikopterja ali koles, tako da lahko popravi njihov položaj. Tehnik letalec torej postane dodaten par pilotovih oči. Pilot leti s pomočjo podatkov, ki mu jih
posreduje tehnik letalec. »Pri tem mora upoštevati, da teh podatkov ni premalo, nikakor pa jih tudi ne sme biti preveč, ker so lahko v nekem trenutku nepomembni in celo obremenjujoči. Mora torej s čim manj besedami povedati čim več v ravno pravem času,« je povedal štabni vodnik Zlatko Sardinšek. Ob tem je opozoril na podrobnosti, ki opazovalcu ostanejo skrite: »Å½e morebiten manjši zdrs kolesa, ki je naslonjeno na skalo ali kamen, lahko povzroči poškodbo helikopterja. Prav tako mora biti izbrana najboljša mikro lokacija za pristanek, da ne pride do morebitnega ukleščenja kolesa ali smučke na bellu, do pogrezanja pri pristanku na sneg in pri tem do poškodb na spodnjem delu trupa, da sta glavni in repni rotor dovolj daleč od morebitnih skal ali grmičevja, antene izpod trupa ali škarje za rezanje žic in morebiti kljuka za nošenje zunanjega tovora pa dovolj daleč od naslona na skalo.«

Читайте также:  Aerodrom Ljubljana dosega bonitetno odličnost najvišjega razreda

Poleg skrbi za helikopter morajo tehniki letalci poskrbeti tudi za varnost potnikov in svojo varnost. Oprema tehnika letalca
mora biti takšna, da ga v vsakem trenutku zaščiti pred zunanjimi dejavniki in tudi ob morebitnem požaru v helikopterju. To pomeni, da morajo biti tehnikova oblačila, torej spodnje perilo, kombinezon, rokavice, podkapa, jakna in pilotska čelada, iz negorljivega materiala, in sicer nomexa. V čeladi ima vgrajen sistem za komuniciranje. Obvezno morajo imeti spuščen vizir, saj lahko pride do trka s ptičem, vedno pa so z varnostnim jopičem vpeti v varovalno točko vpetja. Slovenski piloti in tehniki letalci se urijo v pristajanju v visokogorju vse leto, to pa je odvisno tudi od opravljanja nalog v visokogorju, kar že predstavlja urjenje. Več kot imajo resničnih nalog, manj pogosto izvajajo urjenje. Program usposabljanja za tehnika letalca med drugim sestavlja tudi deset ur letenja z inštruktorjem in osem ur samostojnega letenja v visokogorju.


Tehnik letalec vodnik Aleš Šerbinek je opisal pristajanje v visokogorju kot eno izmed najbolj zahtevnih nalog za tehnika letalca in dodal: »Tehnik letalec med letenjem opazuje instrumente, potnike, če so v kabini, teren in kraj pristanka. Pri pristajanju helikopterja tehnik z dovoljenjem vodje posadke odpre vrata oziroma okno, opazuje kraj pristanka, poroča o morebitnih ovirah in sporoča višine ter oddaljenosti od ovir. Paziti mora na položaj glavnega in repnega rotorja ter sproti poročati o oddaljenosti od ovire. Pri pristajanju na skalnatih terenih nameni posebno pozornost podvozju, ki ga pilot ne sme nasloniti na oster rob ali kamen. čŒe teren ni primeren za pristajanje, izbere primernejšega. Javi tudi dotik podvozja. Pri obračanju helikopterja javlja, ali je vse okrog čisto in varno za obračanje ter vzletanje.«

Читайте также:  Slovenska letalska industrija tudi v 2015 v znamenju privatizacijskih postopkov


Posebne naloge

Pripadniki 151. HEESK opravljajo veliko nalog, ki zahtevajo dodatna usposabljanja tehnikov letalcev. Med temi nalogami so:

‒ gašenje požarov s tako imenovanimi bambi bucketi, pri čemer tehnik letalec pilotu pomaga z navajanjem helikopterja oziroma pilota na točko zajemanja vode, in sicer reko, jezero ali bazen, med letom pa mu poroča o morebitnem nihanju vreče z vodo. Nad požariščem pilotu da znak za odmet vode;

‒ streljanje z mitraljezom iz helikopterja bell 412. Na cougarju tega še ne izvajajo, je pa v načrtu;

‒ prevoz zunanjega tovora. Tehnik letalec sodeluje pri pripravi za prevoz, med letom poroča pilotu, kaj se dogaja s tovorom, pri odlaganju pa s podatki o položaju pomaga pilotu, da se tovor odloži čim bolj natančno na določeno točko. Pilot točke večinoma ne vidi, ker je točno nad njo;

‒ reševanje z vitlom. Tehnik letalec upravlja vitel, hkrati pa pilota z usmerjanjem drži na določenem položaju;

‒ helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP);

‒ zunajletališko pristajanje v visokogorju;

‒ nočno letenje idr.

Po letenju tehnik letalec sodeluje pri analizi opravljene naloge, pospravi in pregleda helikopter (after last flight check), če pa so tehnične napake na helikopterju, jih poskuša popraviti skladno s svojimi pooblastili in znanjem. Odpravljanje večjih napak ali pregledi potekajo na višji stopnji vzdrževanja. Helikopterji Slovenske vojske so nepogrešljivi pri reševanju v gorah in prav posadke, ki svojenaloge opravljajo na najvišji strokovni ravni, so že rešile veliko življenj.

Kako postati tehnik letalec

Kandidat za tehnika letalca mora imeti končano srednjo šolo tehnične smeri in uspešno končano podčastniško šolo Slovenske vojske. V Letalski šoli pridobi civilno licenco za vzdrževanje letalnikov, pri proizvajalcu letalnika in po določenem praktičnem šolanju na določenem tipu letalnika pa licenco A. Obvezno mora opraviti tudi zdravniški pregled, ki je nekoliko zahtevnejši kot za letalskega tehnika in mora biti za tako imenovani class B.